මැදවල ටැම්පිට විහාරය | madawala tampita viharaya | මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර කලාව 02 | 10 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර

Сериалы в хорошем качестве b-mail.online
Смотреть сериалы в хорошем качестве bord-hd.online
Издатель
මැදවල ටැම්පිට විහාරය | madawala tampita viharaya | මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර කලාව 02 | 10 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර
මහනුවර යුගයේ චිත්‍ර | උඩරට චිත්‍ර
අතීතයේ උඩුනුවර, යටිනුවර, දුම්බර හේවාහැට, හාරිස්පත්තුව යන ප්‍රදේශවල ව්‍යාප්තව පැවතිය.
උඩරට රාජධානිය වත්මන් මහනුවර කේන්ද්‍ර කර ගත්තකි.
1වන විමලධර්මසූරිය රජු ගෙන් ඇරඹි යුගය ශ්‍රි වික්‍රම රාජසිංහ රජුගෙන් නිම වේ.
මහනුවර චිත්‍ර කලාව බුදු සමය සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන පෝෂණය වූවකි.
වැලිවිට සරණංකර හිමියන්ගේ දායකත්වය නිසා පිරිහෙමින් පැවති මහනුවර කලාවට නව පණ ලැබුණි.
1වන විමලධර්මසූරිය (ක්‍රි.ව.1592-1604), සෙනරත් රජ (ක්‍රි.ව.1604-1635), 2වන රාජසිංහ (ක්‍රි.ව.1634-1684), 2වන විමලධර්මසූරිය (ක්‍රි.ව.1686-1705), ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ (ක්‍රි.ව. 1705-1738), ශ්‍රි විජය රාජසිංහ (ක්‍රි.ව.1738-1746), කීර්ති ශ්‍රි රාජසිංහ (ක්‍රි.ව.1746-1799) යන රජවරුන්ගේ දායකත්වය ලැබුණි.

මෙම යූටියුබ් චැනලය මගින් ඔබට,
චිත්‍ර,
චිත්‍ර කලාව, 6 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 7 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 8 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 9 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 10 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 11 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 12 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, 13 ශ්‍රේණිය චිත්‍ර, චිත්‍ර සිද්ධාන්ත පාඩම්, චිත්‍ර කෙටි සටහන්, චිත්‍ර ගුරු අත් පොත, චිත්‍ර කලා ඉතිහාසය, ඉතිහාසය පාඩම්, බෞද්ධ කලා ශිල්ප, චිත්ර කලාව වාර සටහන්, චිත්ර කලාවේ ඉතිහාසය, චිත්ර කලාව 6 වසර,

Grage 6 ART, Grage 7 ART, grade 8 art sinhala medium, Grage 9 ART, Grage 10 ART, Grade 11 Art, grade 11 art papers sinhala medium, grade 11 art syllabus pictures, Grade 12 Art, Grade 13 Art,

චිත්‍ර අඳින හැටි, චිත්‍ර අඳිමු, චිත්‍ර ඇඳීම, චිත්ර අදින හැටි, චිත්ර ඇදීම, චිත්ර ඇදීම, චිත්ර වර්ග, චිත්ර අදින විදිය, චිත්ර කලාව වාර සටහන්, චිත්ර මෝස්තර, චිත්ර කලාවේ ඉතිහාසය,
art painting, watercolor tutorial, Chithra andina hati, Chithra andimu, Chithra andina andeema, Chithra warga, Chithra andina vidiya, Chithra kalawa wara satahan, Chithra mosthara, Chithra kalawe ithihasaya,

නිර්මල සර්, නිර්මල සර්ගෙ චිත්ර පාඩම්, නිර්මල ජයසූරිය,
Nirmala Jayasooriya,

චිත්‍ර මෝස්තර, චිත්ර මෝස්තර, මෝස්තර චිත්‍ර, මෝස්තර නිර්මාණ, මෝස්තර ඇඳීම, මෝස්තර රටා, මෝස්තර කලාව,
mosthara art, chiththa mosthara art,

දිය සායම් චිත්‍ර පියවරෙන් පියවර,
දියසායම් ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන, ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩන පාට කරමු, ද්‍රව්‍ය බලා ඇඳීම, ද්‍රව්‍ය සම්පිණ්ඩනය,
watercolor painting still life, still life drawing painting, still life composition, still life drawing in watercolor,
පිළිබඳව ඉගෙන ගත හැකිය.
Комментариев нет.